______________________________________________________________________________________________________
   NOVINKY                                                                                                                                              faderay  -  last updates  - 19. oktober  2011
   tourdates - 19. november 2011,  Martin, SK
                       
                                                            
 
  
______________________________________________________________________________________________________

       10th anniversary of Faderay in Rock Pub

     !!! FADERAY  2000 - 2010 !!!

      04. decembra 2010  kapela  Faderay  oslavuje  svoje  okrúhle  výro?ie
      a  pri  tejto  príležitosti  odohráme   výnimo?ný   koncert  v  martinskom
      rockovom  clube  Rock Pub  na  pešej  zóne  v  Martine.  Spolu s nami
      sa  v tento ve?er predstavia aj dalšie dve  martinské kapely  Antares a
      Afterlife.   Hlavne  si  vážime ú?ast  death metalovej  kapely  Antares  a
      týmto  chceme  chalanom   po?akova?  za  všetko, ?o  pre  nás  urobili,
      hlavne  v   naších   prvotných   za?iatkoch,  že  nás  podržali  a  tiež nás
      pozvali na ve?a skvelých koncertov,  ktoré sami organizovali.  Takže sa
      zase po  dlhšej dobe  ukážeme spolu na jednom pódiu.  Aj s kapelou
      Afterlife  máme  ve?a  spolo?ného a sme radi,  že naše  pozvanie  radi
      prijali  a  prídu si s nami  zahra? a spolu  vytvoríme  skvelú  atmosféru.
      Faderay  za?ne  koncert  trošku  netypicky  a na pódiu sa predstavia aj
      bývalí  ?lenovia a spolu si z ahráme pár skladieb, s ktorými  sme pred
      rokmi spolu za?ínali.  Veríme,  že kapely a ?udia vytvoria  v  tento  ve?er
      skvelú   a   neopakovate?nú   atmosféru  a  týmto   pozývame   všetkých 
      našich  fanúšikov  zo  Slovenska  aj  zo susedných  ?iech... 

 

 

  
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                            faderay  22. november 2010          
       Faderay  na Bandzone.cz a facebook
    
     Po dlhej dobe ?akania sa nám podarilo spojazdni? aj profil na stránke
     Bandzone.cz   a   facebook.  Fanúšikovia tam  nájdu o kapele Faderay 
     tie  najpodstatnejšie  informácie.  Koncerty,  bio,  nahrávky,  fotky  a  tie
     najnovšie  informácie o kapele...   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                            
 faderay   04. oktober   2010
       Žilina, Plešivec, Krupina
       
     27.  august  2010  -  Žilina  -  Nox Arcana
     28.  august  2010  -  Plešivec  -  preložené na 18.09.2010
     31.  august  2010  -  Krupina  -  Amfik fest 2010 - zrušené pre po?asie

     Na konci augusta nás ?aká skvelý víkend, ke? odohráme tri koncerty       
     v  Žiline,  Plešivci a  zakon?íme to na  festivale v  Krupine  s kapelami
     Kabát  revival,  Fishing strip,  Téma  neznáma,  Vabank,   Reconcern,
     Hard steel, Puzzle and pyjamas,  Revolution a  Mesa?né hodiny...
     Všetci sa na tieto tri  koncerty ve?mi  tešíme...
   
 
   ______________________________________________________________________________________________________                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  faderay  08. august  2010  
         Faderay na stránkach ŠROTOWISKA
      
      Na  stránakch  nového  Rockového  ?asopisu  si  v  septembrovom  
      ?ísle  budete  môc?   pre?íta?  rozhovor  s  ?lenmi   kapely   Faderay.  
      Viac  o  návšteve  Tuonely  v  skúšobni  kapely  už  o  pár dní...


   ______________________________________________________________________________________________________                                                                                               
                                                                                                                                                                                                          faderay  07. júl  2010      
 
        Staronový klávesák                                                                                            

      Koncerty  sú v plnom  prúde  a  naše  h?adanie  nového  klávesáka 
      ostalo  na m?tvom bode, tak sme  oslovili bývaleho  ?lena  Faderay 
      Pavla  Korduliaka  a  ten  súhlasil,  aby s nami  odohral  plánované 
      koncerty.  Potešilo nás to  a  sme mu  v?a?ní  aj  za jeho prístup ku 
      kapele v danej situacii...
                                                                                                                                                                                                                      
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                        
faderay   05. júl  2010
        MT Summer Fest 2010  
         
       23. júla 2010 sa v  Martinskom  Amfiku  bude kona?  skvelý  festival
       a sme  radi,  že jedna  pozvánka prišla aj na našu  adresu a svojou
       ú?as?ou   podporíme  ?alšiu  skvelú  myšlienku  vnies?  do  Martina
       viac  dobrej   hudby  a  kultúrnych  zážitkov  nielen pre  mladých ?udí.
       Veríme,   že  tento  festival,  kde  sa  prezentuje  viacero  mladých
       Martinských  kapiel  a  interpretov,   bude   ma?  v  budúcich   rokoch
       stúpajúcu  tendenciu  a  bude  ho  navštevova?  viac  a  viac  ?udí  zo
       širokého  okolia  a  celého  Slovenska.  Zahráme si po boku kapiel,
       ako Lavagance,  Chiki liki tu-a,  Horská chata,  Pretty cool, Problém,
       Ba?ova fujara,  Simple beat,  The Comedown,  Brmbolce,  Archa  a 
       Jelly Babies...
       Tešíme sa na Vás...
       
 
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                        
 faderay    02. júl 2010
        Boli potvrdené prvé koncerty na rok 2010!!!

        Otázka bassgitaristu vyriešená
        Novým ?lenom kapely  Faderay  sa stal bassgitarista  Vladimír Cingel. Vkladáme do neho ve?ké nádeje a veríme, že sa stane
        napriek svojmu mladému veku kvalitným ?lánkom v našej kapele... Gratulujeme...
        Ostáva nám už len vyrieši? pozíciu klávesáka a možme sa s vervou pusti? do letného koncertovania. Držte nám palce...
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      faderay   05. apríl 2010
       Singel "Land of Grapes"            
          
        Na prvom singli kapely Faderay sa nachádzajú dve verzie tejto skladby, slovenská
        a  anglická.  Táto  skladba by  mala  by?  v  poradí  tretia  na albume  "Sixth sense". 
        Veríme,  že  bude  ma? úspech,  ako aj  celý album...
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    faderay  10. marec 2010
        Nové zloženie kapely  FADERAY
      
  V prvom rade by sme chceli popriat všetkým fanúšikom Š?astný Nový rok 2010 a hlavne ve?a dobrej hudby...

        Po  minulom  roku  sa  momentálne  kapela  zameriava  hlavne  na  h?adanie  nových ?lenov  na  bassu a  kláves. Máme pár
        možností,  z  ktoých  si ur?ite  vyberieme tú najlepšiu variantu a ?lena,  ktorý ostane  v  našej kapele už dlhodobo.  Pracujeme 
        na  úplne  nových  skladbách a aranžmánoch  na druhý a tretí album,  ktoré by  sme radi dali dohromady hne?,  ako to dovolí
        personálna otázka v kapele.
        Dúfame,  že to už nebude dlho trva? a na jar sa na stránke objavia nové tváre kapely  FADERAY  a v lete tohto roku  sa naplno
        rozbehnú  koncerty,  ktoré máme už  vopred naplánované.  Termíny  akcií a koncertov  budú na stránke zverejnené ihne?, ako 
        budú potvrdené...
   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                         
faderay  01. jan 2010
        Kapela h?adá klávesáka a bassgitaristu
        
V priebehu tohto leta  sa kapela  Faderay  musela rozlú?i?  so  spoluprácou s  dvomi ?lenmi,  Pavlom Korduliakom a Igorom
        Feren?íkom  (kláves a bassgitara).  Bližšie  špecifikova?  dôvod ukon?enia  spolupráce  nechcela ani jedna zo strán.  Kapela
        na?alej h?adá kvalitného  klávesáka a bassgitaristu,  aby ?o najrýchlejšie  mohla  za?at opä? koncertova? a plne sa sústredi?
        na dokon?enie  prvého štúdiového albumu  "Sixth sense".  Týmito udalos?ami  sa preložil aj  termín vydania albumu zatial na
        neur?ito...
   
______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                       
faderay   13. nov. 2009

                                                                           !!! ÚVOD DO NOVÉHO SVETA FADERAY !!!
 
  Spustenie novej stránky

  22. júna 2009  spúš?ame  novú stránku s úplne novou tvárou
  navrhovanou pod?a albumu "Sixth Sense".  Má preh?adnejšie 
  podstránky a menu. Je na nej aj viac informácii o kapele a jej
  fungovaní.  Dúfame,  že  sa  Vám  bude pá?i?  a  budete  ju aj 
  ?astejšie navštevova?...

      

 
 "Sixth sense" 

    
  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                         faderay  22. jún 2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                         faderay  18. jún 2009
     Land of Grapes
    
Na svetlo sveta sa dostal nas demo singel  Land of Grapes.
     Bol nahravaný v štúdiu ARIES  v Banskej Bystrici. Na stránke 
     MySpace je nahrávka v anglickej a slovenskej verzii.  Tešíme 
     sa na ohlasy. Pár záznamov z tejto skladby je aj na YouTube.
  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                   faderay  15. marec 2009
     Album "Sixth Sense"
     
Celý tento rok a pravdepodobne aj nasledujúci rok sa bude nahrava? prvý album, na ktorý mame hotových približne 20 skladieb
     a budeme sa snaži? vybra? tie najlepšie a  vyda? ich na  debutovom albume  koncom roka 2009. Držte nám palce... ?akujeme...
  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                       faderay   10. okt. 2008
     Koncerty s Tarjou Turunen
    
24. a 25.  októbra  si zahráme  na  dvoch  ve?kých  koncertoch
     s  ex-Nightwish  Tarjou Turunen.  Budú sa kona? v  Bratislave
     a v Košiciach. Koncerty organizuje agentúra EPG, ktorej týmto
     chceme po?akova?...
 
  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                     
faderay  15. sept. 2008
      Metal Prelude 2008
      Pistol Pistol klub     26. apríl 2008
 
      Dymytry, Parental Advisory, Faderay, Antares, Antimon, El Cor, Basstards, Lady Land
  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                       faderay  10. apríl 2008
     Metal Prelude 2006
     Elefant music arena     06. mája 2006

     Parental Advisory, So Fine, Antares, Faderay, Agonia
 ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    faderay  01. mája  2006
     Faderay na internete
     20. apríla 2005 bola prvý krát spustená internetová stránka kapely Faderay na doméne szm.sk.
 ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      
faderay  20. apríl 2005